Bliadhna Mhath Ur!

Disathairne 30 An Dùbhlachd

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Ged a b’ e Sràid Baker, Wild Mountain Thyme no ceòl beothail cèilidh a tha ann, tha an tachartas seo a bhios air a chumail gach bliadhna a’ soilleireachadh ceòl na h-Alba agus na tha againn de thàlant ionadail.  Le còmhlan de luchd-ciùil tàlantach den h-uile seòrsa gnè, a tha a’ sìor fhàs is beag an t-iongnadh gu bheil fèill mhòr air na tiocaidean.