The Bevvy Sisters

Dihaoine 10 Am Mart

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bho 2006 Tha seinn iongantach nam Bevvy Sisters air cliù mòr a choisinn le luchd-èisteachd fad is farsaing. Tha am binnead ciùil de sheinn cho-sheirmeach agus òrain sònraichte a tha a’ tarraing air ceòl bho shean, ceòl là an-diugh, agus ceòl air ùr-sgrìobhadh leis a’ chòmhlan fhèin.


Le measgachadh de mhilseachd is. Guthan binn, grinn bho thriùir sheinneadairean air leth.