Spring Tide foraging and banquet

Dih 28 Gib

wild foraging

Tha a’ chiad tachartas den fhèis-bhidhe a’ tachairt air 28mh Giblean le là de lorg biadh le fear Mark Williams bho Galloway Wild Foods. Nochd Mark air a’ Food Programme air BBC Radio 4, le a eòlas farsaing agus innleachdas mòr a’ glacadh aire luchd-èisteachd. Thèid na daoine a tha a’ gabhail pàirt san là a lorg biadh air a’ mhòintich is air an tràigh le dìnnear mhòr ann aig An Lanntair oidhche Haoine; le measgachadh de mhaorach, feamainn agus luibhean-mara maille ri deoch cocktail sònraichte.