Session A9

Dih 20 An Dàmhair

Thar nam bliadhnaichean tha Session A9 air a bhith air an comharrachadh mar “sàr bhuidheann Albannach”, “An còmhlan as fheàrr a bha ann an Alba airson 100 bliadhna”, “Nas teinne na James Brown” agus “Còmhlan fèis iongantach”, fior mholadh dha-rìribh do chòmhlan a thàinig ri chèile tro sheiseanan ciùil neo-fhoirmeil sìos is suas an rathad mòr A9, is a thàinig gu aire dhaoine an toiseach ann an 2001 an uair a chaidh iad air an ciad chuairt.