Bàrr-phuingean Scottish Opera

Diar 4 An Dàmhair

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

As t-fhoghar 2018, tha Scottish Opera air ais air an rathad le Opera Highlights, ceathrar sheinneadairean agus neach-cluich piana a’ siubhal gu àiteachan air feadh na dùthcha airson deagh fheasgar de sheinn opara còmhla ri sàr chuideachd.

 

Bidh Daisy Evans a’ seinn stuth bho Verdi, Mozart agus Donizetti – agus nithean ùra leis an fhear sgriobhadh ciùil a tha air Muinntireas aig Scottish Opera, Samuel Bordoli a bhitheas a’ meòrachadh air slighe neach a tha a’ fulang le cridhe briste.

 

Tha Sofia Troncoso (Scottish Opera  Emerging Artist 2018/19), Sarah Champion, Richard Pinkstone agus Dawid Kimberg a’ dol an sàs còmhla ris an Emerging Artist repetiteur Jonathon Swinard aig a’ phiana.