Oidhche Roc Chlasaigeach

Dis 7 Gibl

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha seo a’ leantainn air an oidhche mhòr Roc Clasaigeach a bha ann an-uiridh!  Tha taghadh den luchd-ciùil as fheàrr ann an Steòrnabhagh a’ toirt urram do na h-òrain roc as fheàrr a bha ann a-riamh!