Classic Rock Night

Disathairne 1 An Giblean

Rock night featuring some of the island's

Air ais às dèidh iarrtas mòr air a son; oidhche de luchd-ciùil Steòrnabhaigh a’ cluich cuid dhen na h-òrain as ainmeil a th’ ann ann an eachdraidh ceòl rock. Am measg an luchd-ciùil bidh cluicheadairean bho The Broken Ravens, Pandejo, Catch 22, Strange Brew, The Dun Ringles, The Links, Rock Island Line, Open Day Rotation, agus gu leòr eile.