Redwood Mountain

Dim 17 Gibl

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is e còmhlan ùr de dhithis a tha ann an Redwood Mountain sa bheil an seinneadair-sgrìobhadair òrain ainmeil Dean Owens agus an cluicheadair-fìdhle traidiseanta Amy Geddes. A’ cluiche òrain folc thar chuain, stèidhichte air lioracan de dh’òrain folc clasaigeach ach air an ùrachadh le fuinn ùra, tha iad air sàr obair a dhèanamh air na seann òrain iongantach sin.   Cuir a-steach beagan òrain bho Owens fhèin agus dhà no trì chlasaigeach eile thar chuain, le dìreach seinn, giotàr agus fidheall agus abair gum faigh thu deagh mheasgachadh – de nithean ùra agus aosta.