Purvai: Fèis Ealain is Cultair Àisia a Deas

14- 19 An Lùnastal

Bidh Fèis Purvai 2017 a’ comharrachadh a’ chàirdeis fhada eadar Alba is na h-Innseachan; a’ taisbeanadh dualchais chultarail Àisia a Deas a tha a-nise na phàirt de bheatha ann an Alba is na h-Eileanan Siar. Tha Purvai a’ coimhead ri ealain, ceòl, aodach, eachdraidh is cultar là an-diugh is là an-dè; a’ comharrachadh na dàimh eadar muinntir nan Innseachan agus Gàidheil na h-Alba.

Ann am Fèis Purvais am-bliadhna, bidh consairtean, bùithtean-obrach agus òraidean bho luchd-ealain. Leanaidh pròiseactan ealain Purvai tro 2017, le taisbeanadh air ealain là an-diugh, agus sgaoileadh sgeulachdan bho theaghlaichean à Àisia a Deas agus Leòdhas as t-fhoghar.

Fear-cruinneachaidh air leth 11 Lùn – 18 Samh: Museum nan Eilean
’S e Cruinneachadh MhicCoinnich (‘Mackenzie Collection’) an cruinneachadh as motha agus as sine de phìosan ealain aosmhor à Àisia a Deas, air an tional le fear Cailean MacCoinnich à Steòrnabhagh, a rugadh ann an 1754.

Across the duration of the exhibition Purvai will deliver a festival and series of events encompassing Gaelic and Asian culture including, visual arts exhibitions, theatre performances, education programme, arts and crafts activities, special Diwali celebrations and a family festival day.

The Festival week will also include a packed programme of concerts and talks from artists including Kathak dance workshop, a writers’ event with Edinburgh Book Festival, a special curator’s talk, visual and performing arts and a specially prepared children’s drumming & singing performance

Main stage events:

  • Dia 10 Lùn, 8f  – Consairt Roopa Panesar agus Dalbir Singh Rattan
  • Dis 12 Lùn, 11.30am  – Sona Datta: Ancient Monuments of Mahabalipuram
  • Dim 15 Lùn, 7f – New Passages Literature Cabaret with the Edinburgh Book Festival
  • Dim 15 Lùn, 8.15f – Aziz Ibrahim: Artist talk (individual tickets available soon) 
  • Dic 16 Lùn, 8f  – Kaviraj Singh Dhadyalla Classical Indian Santoor Concert
  • Dih 18 Lùn, 8f  – Yatra Concert 
  • Dis 19 Lùn, 3f – Purvai community drumming and singing performance
  • Dis 19 Lùn, 9f, – Deljeem and Fraser Club Night

Full Festival Pass: A Purvai festival pass for all the main stage events can be purchased for £30 or £25 for concessions/members, This include all three concerts, Sona Datta curator talk, New Passages literature event, Artist talk from Stone Roses, Aziz Ibraham and Festival Club Night. (please book your free tickets for the community drumming and singing performance separately)

Early bird tickets: For the month of June, individual tickets for the three concerts will be also available for a special price of £9 or £8 for members, from July concert tickets will increase to £12/£10.

Purvai events will continue throughout 2017.  Sign up to our mailing list (ticking the Purvai option) to get all the latest news about Purvai.

Purvai project 2017 has been made possible by funding from Event Scotland year of History Heritage and Archaeology and Heritage Lottery Funding.