Purvai: Còmhlan Coimhearsnachd Drumaireachd is Seinn

Dis 19 Lùn

Tha Dalbir Singh Rattan air a bhith ag obair gu dripeil fad na bliadhna mar phàirt de phrògram ionnsachaidh Purvai, a’ tadhal air sgoiltean nan eilean is air buidhnean coimhearsnachd, le còmhlan de dhrumairean is seinneadairean ga chur ri chèile. Thigibh ann a dh’èisteachd riutha.