Moonbeam on a Cat’s Ear: Jabuti Puppet Theatre

Dim 11 An Giblean

moonbeam on a cats ear publicity photo

Sgeulachd thaitneach le pupaidean, gluasad agus ceòl dha clann aois 3+ agus an teaghlaichean.  Ann am meadhan na h-oidhche, tha Rosie, Toby Toby, an cat is an luchag a’ falbh a-mach a chluich fo sgàile na craoibh ubhail. Nuair dh’fhalbhas Toby Toby leis a’ ghealaich às na speuran, tha iad uile a’ falbh air turas thairis na mara is nan rionnagan. Ach an e bruadar a tha seo? Tha Gath-gealaich ar Cluas a’ Chait na thuras iongantach a’ steach a shaoghal làn mhiorbhailean.

Jabuti Puppet Theatre will also be running workshops after the performance. Check back for more details.