Martin Taylor & Ulf Wakenius

Dis 17 Màrt

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Dithis den luchd-cluich guitar-jazz as ainmeil san t-saoghal, tha Martin Taylor & Ulf Wakenius, air a thighinn còmhla airson cuirm bheò nach tèid air dìochuimhn’. Tha iad a’ toirt leotha dìleab sònraichte de jazz Eòrpach bho bhliadhnaichean a’ dol air chuairt agus a’ clàradh còmhla ri Stephane Grappelli agus Oscar Peterson.