Dihaoine 27 Am Màrt/Fri 27 Mar

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Chaidh An Lanntair a thaghadh mar aon de na h-ionadan sònraichte a tha ri thaisbeanadh cuirm-chiùil agus taisbeanadh-ealain “Airs”.

Bidh Mhairi Hall, cluicheadair buadhach a’ phiàno, a’ cluich a clàr ùr air fad. Tha i air fuaimean adharail bhon t-saoghal nàdarrach agus dìthean blàth de cheòl “harmonium” a chur ann an altan a chèile, cuide ri tionndaidhean àlainn aig Mhairi fhèin air fuinn Ghàidhlig agus Albannach air an cluich air a’ phiàno.

Tha Beth Robertson Fiddes, neach-ealain deilbh-thalmhainn cliùiteach, air a bhith còmhla-ri Mhairi air an turas aice agus tha i air sàr-thaisbeanadh a chruthachadh air na cuspairean air na tha an ceòl a’ buntainn.

Oidhche socair, àlainn airson nan cluasan is sùilean.

Tha taisbeanadh Beth Robertson Fiddes fosgailte bhon 20mh den Mhàirt – 18mh den Ghiblean.

***

An Lanntair is one of a select string of venues who will host both the ‘Airs’ concert and art exhibition in 2020.

Join for a live performance of the newly released album ‘Airs’ – pianist Mhairi Hall’s latest solo musical project.

Synergising ambient sounds from nature, archive recordings and layers of warm harmonium with Mhairi’s beautiful piano interpretations of Gaelic and Scottish slow airs.

Mhairi is joined on her ‘Airs’ journey by extraordinary Scottish contemporary landscape artist Beth Robertson Fiddes, who has created a stunning exhibition of paintings, which shares inspiration with the music. An evocative, mellow evening for the ears and eyes awaits.

Beth Robertson Fiddes exhibition opens in An Lanntair from March 20 – April 18.