DiSathairne 11 An Giblean/Sat 11 Apr

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Photo by: Somhairle MacDonald

Bidh Joseph Peach is Charlie Grey, dithis a tha cliùiteach ann an ceòl folk na h-Alba, agus filmeadair Hamish Moore, a’ taisbeanadh a’ phròiseict ùir acasan, “Air Iomall”, le ceòl beò is film gan leantainn air an turas-dànachd aca air bòrd an t-soithich-sheòlaidh Wylde Swan gu na h-àitichean as iomallaiche agus iongantach an Alba- eileanan trèigte sa Chuan Siar a Tuath.

Tha am film gan leantainn a Hiort, far an deach a’ cheòl ùr seo a chluich 88 bliadhna bhon a chaidh air muinntir an eilein an dachaigh aca fhàgail.

Bidh an dithis a’ cruthachadh a’ chiùil aca air a’ phiàno agus an fhidheall agus bidh iad a’ cur ìmpidh air deòntas, faireachdainn agus saorsa.

Bidh an ceòl a’ sùghadh bho chuspairean a leithid amannan a chaidh seachad agus an àrainneachd mu thimcheall orra agus tha e bunaichte ann an traidisean ach aig an aon àm a’ putadh na tha an luib sin air adhart le bhith mac-meanmnach agus le ocaideachadh.

A-mhàin na h-obrach seo, tha an dithis a’ cluich còmhla-ri Tannara, ann an còmhlan Iona Fyfe agus Westward the Light.

Thigibh a dh’fhaicinn dithis a tha cliùiteach ann an ceòl folk na h-Alba, Joseph Peach agus Charlie Grey, le ceòl a tha a’ cur cuideam air deòntas, faireachdainn agus saorsa.

****

From Scottish folk duo Charlie Grey and Joseph Peach, and Filmmaker Hamish Macleod, Air Iomall (Scottish Gaelic for ‘On the Edge’) is a film and suit of new music, inspired by a voyage aboard the tall ship ‘Wylde Swan’ to some now uninhabited islands deep in the North Atlantic, some of Scotland’s most remote and remarkable places.

The film follows the duo on this creative journey, centred around the first performance of this new music on St Kilda – the most remote part of the UK, on the 88th anniversary of the evacuation of its native population.

Charlie Grey and Joseph Peach make music on piano and fiddle and are Scottish folk musicians interested in making music filled with spontaneity, sensitivity and freedom.

Inspiration comes from their pasts and surroundings, feeding music that’s rooted in tradition, whilst stretching its possibilities through improvisation and imagination.

Outwith their duo, Charlie and Joe are members of Tannara, The Iona Fyfe Band, and Westward the Light.