Gaelic Coversation Classes

Tues 22 May

If you want to develop your Gaelic language skills why not come along to our free conversation classes with Lewis and Rachel. All abilities welcome. Tuesday 22nd May at 4.30pm in the community room. A warm and friendly welcome awaits all.

Ma tha thu airson leasachadh na sgilean Gàidhlig agad ann an dòigh spòrsail, neo-fhoirmeil thig chun an Lanntair, air Dimàirt 22mh den Cèitean aig 4.30f. Chan eil diofair dè an ìre aig a bheil do sgilean còmhradh, bi fàilte bhlàth oirbh uile. Tha na clasaichean saor an asgaidh.