An Teaghlach is ‘Mini Makes’ Làn Chearcall

Gach Ceala-deug air Diardaoin

Thig a-steach an dèidh na sgoile airson obair chruthachail! Bidh na seiseanan san fhòidhear gach ceala-deug tro theirm na sgoile agus bidh iad an-asgaidh. Bithear a’ dèanamh glaidhdearan-isein, plèanaichean pàipeir, muilnean-gaoithe son a’ ghàrraidh is obair-ghrèis bheag.

16 Cèit : leabhrain sgeidse bheag