An Teaghlach is ‘Mini Makes’ Làn Chearcall

Gach Ceala-deug air Diardaoin

Thigibh a-steach an dèidh na sgoile airson beagan dibhearsain le ealain!  Bidh na seiseanan san fhor-thalla agus bidh iad an-asgaidh.

14 Màrt : Peantadh biastagan air clach

28 Màrt : Origami

18 Gibl: Dealbhadh bòrd-surf

2 Cèit : beathaichean à glanadair pìoba

16 Cèit : leabhrain sgeidse bheag