Faclan Òga : Mòrag Anna NicNèill (P4 – 7 Gàidhlig)

Dim 31 Dàmh + Dic 1 Samh

Granaidh Afraga : Mòrag Anna NicNèill

Leughaidh Mòrag Anna NicNèill earrann bhon leabhar ùr aice, ‘Granaidh Afraga’, agus an uair sin freagraidh i ceistean bhon luchd-èisteachd. Seach gur e Oidhche Shamhna a th’ ann, gheibh sgoilearan cothrom beagan sgrìobhadh cruthachail a dhèanamh co-cheangailte ri bana-bhuidsichean is caractaran eagalach eile! Tha seo freagarrach airson clann aig ceann shuas na bun-sgoile.

 

 

’S ann à baile Horgaboist anns Na Hearadh a tha Mòrag Anna NicNèill, ged a tha i an-diugh a’ fuireach ann am Barraigh.  Bha i a’ teagaisg Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile airson còrr is 25 bliadhna ach tha i a-nis a’ sgrìobhadh làn-ùine. Choisinn i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Chomhairle nan Leabhraichean is Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2015, agus bha ‘Granaidh Afraga’ air geàrr-liosta Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2016.

Contact Moira Macdonald on moira@lanntair.com to book seats for your class.  This event is free and supported by Western Isles Libraries and Bòrd na Gàidhlig.