Bùth-obrach air dèanamh adan le Jeanette Sendler

Diar 29 agus Dih 30 Ògmhios

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Thairis air a’ bhùth-obrach dà-là seo, cuiridh daoine eòlas air ‘bucram’ traidiseanta, ag obair air ‘briosgaid fiodha’ no blocaichean doughnut. Thèid na cumaidhean an cruthachadh le uèir agus an còmhdachadh le clò no clò mòr. Thèid na h-adan an uairsin an càradh is an lìnigeadh.

 

Bidh na h-adan freagarrach dha tachartasan sònraichte, leithid tursan chun an teatair, chun an t-searmoin no gu bainnsean. Freagraidh na bùithtean-obrach air luchd-dealbhachaidh no oileanaich fasain is iad a’ cur ri aodach clòtha a bhios aig daoine mar-thà, air neo mar rud sònraichte a fhreagras air mnathan spaideil.

Jeanette Sendler is a hat maker, costume designer and fibre artist. Her interest in costume design developed into performance art featuring large-scale installations, rendered in knit/felt or paper. She worked in the costume departments of various theatres, including Comic Opera, Berlin and co-founded Metacorpus, a company that aimed to increase the appreciation of costume art through performance art productions. She has been involved in numerous textile residencies, working with remote Scottish communities. Her most recent was in Fife, where she has established a Textile Centre, as well as a Millinery Studio in the city of Perth. Her work is rooted in narrative and the more intimate aspects of the social history around her. She is constantly rescuing and re-inventing textiles, memories and fragments from the past.