Fèis Speuran Dorch – Sgrùdadh Là a Dhà

Dis 16 Gear

Air an dàrna deireadh sheachdain de Fèis Speuran Dorch Innse Gall, tha An Lanntair  a’ cumail là slàn de thachartasan co-cheangailte ri saidheans agus speuran dorcha, le òraidean, taisbeanadh chloinne a tha air duais a chosnadh, agus a’ sealltainn film.

Faodar na ticeadan airson nan tachartasan air Disathairne 16 Gearran an ceannach fa leth.  Faodar cuideachd ticead airson an là air fad fhaighinn airson £25 (£20 lùghdachadh) agus bheir seo dhut cothrom a dhol gu gach tachartas air an là seo aig prìs nas saoire.

12pm – Space Ape

2pm – Nigel Henbest, Virgin Spaceman

4pm – In The Shadow Of The Moon (film screening)

6pm – Natalie Marr agus Emma Pollock

8pm – Cosmic Quest le Heather Couper agus Nigel Henbest