Crazy Glue: comadaidh-bròin mu dheidhinn càll

Dis 22 Gib

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Crazy Glue Publicity photo

Tha iad le càr sa gharaids, cearc sa phana agus leanabh gu bhith aca – ach an dèan siud a’ chùis air cupall a chumail còmhla?

 

Tha Crazy Glue na sgeulachd choimig a’ leantainn slighe a’ ghaoil eadar cupall is iad a’ dol bho shuirghe, gu gaol, is gu am beatha dhuilich phòsta. A’ togail air an stoidhle chomadaidh a bh’ aig Buster Keaton agus ann an cartunaichean Looney Tunes, tha Single Shoe Productions na mheasagachadh bho nòsan nan seann fhilmichean sàmhach agus na cartunaichean. Tha an dithis chleasaichean ri fuaim sònraichte ghuthan, àbhachdas àraid agus ceòl bho na 1930an is iad ag innse na sgeulachd gòraich, duilich, mì-rianail air cùl pòsadh eadar dithis.