Purvai: Consairt le Roopa Panesar agus Dalbir Singh Rattan

Dia 10 Lùn

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Oidhche iongantach de cheòl clasaigeach nan Innseachan le Roopa Panesar, aon dhe na cluicheadairean Sitar as cliùitich ann am Breatainn. Còmhla ri Roopa, air an tabla, bidh Dalbir Singh Rattan; fear air leth ceòlmhor a chaidh a theagasg le Benares Gharana.