Burns on Strings

Disathairne 27 Am Faoilleach

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha an coimisean speisealta a tha seo a’ foillseachadh ullachaidhean de chuid de na pìosan ciùil as tarraingiche de dh’obair Raibeart Burns leis a’ chluicheadair cello Niall MacIain. Còmhla ri Niall bidh Rona NicIain (fidheall), Sìne Nic a’ Mhaoilein (viola), Andy Yearly (piàna) agus an seinneadair Ceitlin Nic a’ Ghobhainn.