Na Broken Ravens + Taic

Dih 12 Faoi

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Thathar air a ràdh mun chòmhlan Hometown, The Broken Ravens gu bheil iad “headbanging, foot-stomping, rip-roaring fireball of fuzz” agus gur iad an còmhlan roc as fheàrr a chualas mu dheidhinn a riamh …chun na h-ìre seo”.  Chan eil e na iongnadh sam bith gu bheil an saoghal mòr air aire a thoirt dhan bhuidhinn seo.  Bidh iad a’ gabhail thairis àrd-ùrlair An Lanntair le taic bho bhuidhnean eile nach deach an ainmeachadh fhathast!