An Gruffalo/Bioran

Diluain 27 An t-Samhain

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Clàr dùbailte de bheothachadh Gàidhlig do luchd-amhairc nas òige a’ gabhail a-steach sgeulachd chlasaigeach Julia Donaldson, An Grufalo agus an sgeulachd The Stickman.