21 Am Màrt - 18 An Giblean/21 Mar - 18 Apr

Air a chruthachad le ceòl Gàidhlig is Albannach air a phiano, ‘s air a’ neartachadh le clàradh bho’n àirinneachd is ceòl-tasgaidh, dh’obraich Mhairi Hall is Beth Robertson Fiddes còmhla ri cheile air Fonn. Tha na dealbhan mòr aig Beth a’ freagart ‘sa gabhal togail-inntinn bho’n cheòl agus a Ghaidhealtachd. Bi Mhairi cuideachd an làthair airson ceòlchuirm far am bith I a cluiche am pìos.

***

Comprised of Gaelic and Scots song on piano, enriched with environmental and archive recordings, Airs is a collaboration between musician Mhairi Hall and artist Beth Robertson Fiddes, whose large paintings are inspired by – and respond to – the music and the West Highland landscape. The music will play throughout the show and Mhairi will appear in concert to play the piece.