Adam Holmes and the Embers

Dih 23 An t-Ògmhìos

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Feàr-ciùil à Dùn Èideann air a mheas mar fhear dhen na rionnagan as motha a tha ag èirigh ann an saoghal ciùil na h-Alba, le facail iongantach agus stoidhle àraidh air a’ ghiotair – a’ toirt John Martyn gu cuimhne – agus le blas Ceilteach.

Le iarrtas mòr ga chur air, tha e a’ dol air air an turas mhòr “Flit” ann an 2017, is e a’ cluich maille ri cluicheadairean bho Mogwai, Portishead agus The Unthanks. Tha sinn air ar dòigh gun bheil e gu bhith bhos againn aon oidhche am-bliadhna.

Le taic bhon tè-chiùil Rachel Sermanni, a bhuineas don Ghàidhealtachd.