Ma tha thu nad phàrant aig a bheil clann nach eil an sgoil fhathast (no ag obair a’ cumail cùram ri clann) bidh fios agad gu bheil clann òg le lùths gu leòr aca a thaobh cruthachadh – cho math ri sgrios! Tha na pròiseactan againn a’ leigeil le clann òg a bhith cruthachail tro fuaimean, ealain agus gluasad le cothroman aca seo a dhèanamh ann an àrainneachd a tha shàbhailte.

Airson fiosrachadh slàn, bruth an seo agus airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu moira@lanntair.com